Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số \(y =  - \dfrac{2}{3}x\).

Câu 682952: Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số \(y =  - \dfrac{2}{3}x\).

A. \(A(1;2)\).

B. \(B(3; - 2)\).

C. \(C\left( {1;\dfrac{2}{3}} \right)\).

D. \(D\left( {3;2} \right)\).

Câu hỏi : 682952
Phương pháp giải:

Thay giá trị của \(x\) vào hàm số.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy khi thay \(x = 3 \Rightarrow y =  - 2\) vậy điểm \(B(3; - 2)\) thuộc đồ thị hàm số.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com