Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong đông - xuân 1953 - 1954, quân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

Câu 682976: Trong đông - xuân 1953 - 1954, quân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

B. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

C. Tiến hành cuộc “cách mạng xanh”.

D. Đánh đuổi phát xít Nhật và tay sai.

Câu hỏi : 682976

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, nội dung Cuộc tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong đông - xuân 1953 - 1954, quân dân Việt Nam thực hiện tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com