Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) ở Đông Dương sau khi

Câu 682988: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) ở Đông Dương sau khi

A. gia nhập tô chức Liên minh châu Âu.

B. đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.

C. kí Hiệp định Sơ bộ với Việt Nam.

D. phát xít Nhật đã đầu hàng quân Đồng minh.

Câu hỏi : 682988
Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, nội dung Cuộc khai thác thuộc địa lần thức nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp ở Đông Dương.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) ở Đông Dương sau khi đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com