Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos (\omega t + \varphi )\) ( \(t\) tính bằng s). Tần số góc \(\omega \) có đơn vị là

Câu 683017: Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos (\omega t + \varphi )\) ( \(t\) tính bằng s). Tần số góc \(\omega \) có đơn vị là

A. \({\rm{rad}}/{\rm{s}}\).

B. \({\rm{rad}}/{{\rm{s}}^2}\).

C. \({\rm{s}}/{\rm{rad}}\).

D. \({{\rm{s}}^2}/{\rm{rad}}\).

Câu hỏi : 683017
Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về kim loại.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số góc \(\omega \)có đơn vị là rad/s.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com