Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình là \({x_1} = {A_1}\cos \left( {\omega t + {\varphi _1}} \right)\) và \({x_2} = {A_2}\cos \left( {\omega t + {\varphi _2}} \right)\) với \({A_1} > 0\) và \({A_2} > 0\). Khi \({\varphi _2} - {\varphi _1} = (2n + 1)\pi ,(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots )\), thì hai dao động này

Câu 683023: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình là \({x_1} = {A_1}\cos \left( {\omega t + {\varphi _1}} \right)\) và \({x_2} = {A_2}\cos \left( {\omega t + {\varphi _2}} \right)\) với \({A_1} > 0\) và \({A_2} > 0\). Khi \({\varphi _2} - {\varphi _1} = (2n + 1)\pi ,(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots )\), thì hai dao động này

A. lệch pha nhau \(\dfrac{\pi }{6}\).

B. lệch pha nhau \(\dfrac{\pi }{3}\).

C. cùng pha nhau.

D. ngược pha nhau.

Câu hỏi : 683023

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về dao động điều hòa.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ lệch pha giữa hai dao động là: \({\varphi _2} - {\varphi _1} = (2n + 1)\pi ,(n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots )\)

  \( \to \) Hai dao động ngược pha.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com