Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bộ nguồn gồm hai nguồn điện một chiều giống nhau ghép nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động \(\mathcal{E}\). Suất điện động của bộ nguồn là

Câu 683027: Bộ nguồn gồm hai nguồn điện một chiều giống nhau ghép nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động \(\mathcal{E}\). Suất điện động của bộ nguồn là

A. \({\mathcal{E}_{\rm{b}}} = 0,25\mathcal{E}\).

B. \({\mathcal{E}_{\rm{b}}} = 4\mathcal{E}\).

C. \({\mathcal{E}_{\rm{b}}} = 2\mathcal{E}\).

D. \({\mathcal{E}_{\rm{b}}} = 0,5\mathcal{E}\).

Câu hỏi : 683027
Phương pháp giải:

Có n bộ nguồn giống nhau mắc nối tiếp: \({\mathcal{E}_{\rm{b}}} = n\mathcal{E}\)

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có 2 bộ nguồn giống nhau mắc nối tiếp: \({\mathcal{E}_{\rm{b}}} = 2\mathcal{E}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com