Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi chiếu bức xạ có bước sóng \(0,55\mu {\rm{m}}\) vào một chất thì chất này phát quang. Bước sóng của ánh sáng phát quang có thể nhận giá trị nào sau đây?

Câu 683029: Khi chiếu bức xạ có bước sóng \(0,55\mu {\rm{m}}\) vào một chất thì chất này phát quang. Bước sóng của ánh sáng phát quang có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. \(0,60\mu {\rm{m}}\).

B. \(0,30\mu {\rm{m}}\).

C. \(0,40\mu {\rm{m}}\).

D. \(0,50\mu {\rm{m}}\).

Câu hỏi : 683029
Phương pháp giải:

Bước sóng của ánh sáng phát quang: \(\lambda  \ge {\lambda _0}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Bước sóng của ánh sáng phát quang: \(\lambda  \ge {\lambda _0} \ge 0,55\mu m\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com