Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong quá trình phiên mã, trình tự các nuclêôtit nào sau đây trên mARN liên kết bổ sung với trình tự 3' AAA 5' trên mạch làm khuôn của gen?

Câu 683135: Trong quá trình phiên mã, trình tự các nuclêôtit nào sau đây trên mARN liên kết bổ sung với trình tự 3' AAA 5' trên mạch làm khuôn của gen?

A. 5' GGG 3'.

B. 3' TTT 5'.

C. 5' AAA 3'.

D. 5' UUU 3'.

Câu hỏi : 683135

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về quá trình phiên mã.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong phiên mã A liên kết với U.

  Trình tự 5' UUU 3' trên mARN liên kết bổ sung với trình tự 3' AAA 5' trên mạch làm khuôn của gen.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com