Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây về quang hợp ở thực vật là đúng?

Câu 683158: Phát biểu nào sau đây về quang hợp ở thực vật là đúng?

A. CO2 là một trong những sản phẩm của quang hợp.

B. Ở đa các loài, quang hợp chủ yếu diễn ra ở thân cây.

C. Diệp lục thuộc hệ sắc tố quang hợp ở thực vật.

D. Glucôzơ là nguyên liệu cho quá trình quang hợp

Câu hỏi : 683158

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Vận dụng lý thuyết đã học về trao đổi chất và chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diệp lục thuộc hệ sắc tố quang hợp ở thực vật.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com