Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở người, xét hai gen, mỗi gen có hai alen nằm trên hai cặp NST thường. Khi trong kiểu gen có đồng thời hai loại alen trội A, B thì quy định bình thường; có một loại alen trội A thì quy định bệnh Q; có một loại alen trội B hoặc không có alen trội nào thì quy định bệnh X. Phả hệ bên mô tả sự di truyền của hai bệnh này trong các gia đình.

Biết không phát sinh đột biến trong phả hệ, có bao nhiêu phát biểu sau đây về phả hệ này là đúng?

I. Cặp vợ chồng (5) và (6) có thể sinh ra người con bình thường.

II. Người (7) có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen.

III. Ở thế hệ III, có một người xác định chính xác kiểu gen về hai bệnh này.

IV. Giả sử người (8) có kiểu gen dị hợp tử, xác suất sinh người con (11) có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen là \(\frac{1}{4}\).

Câu 683161: Ở người, xét hai gen, mỗi gen có hai alen nằm trên hai cặp NST thường. Khi trong kiểu gen có đồng thời hai loại alen trội A, B thì quy định bình thường; có một loại alen trội A thì quy định bệnh Q; có một loại alen trội B hoặc không có alen trội nào thì quy định bệnh X. Phả hệ bên mô tả sự di truyền của hai bệnh này trong các gia đình.

Biết không phát sinh đột biến trong phả hệ, có bao nhiêu phát biểu sau đây về phả hệ này là đúng?

I. Cặp vợ chồng (5) và (6) có thể sinh ra người con bình thường.

II. Người (7) có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen.

III. Ở thế hệ III, có một người xác định chính xác kiểu gen về hai bệnh này.

IV. Giả sử người (8) có kiểu gen dị hợp tử, xác suất sinh người con (11) có kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen là \(\frac{1}{4}\).

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu hỏi : 683161
Phương pháp giải:

Dựa vào các cơ chế di truyền và sơ đồ phả hệ.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đề bài, khi trong kiểu gen có đồng thời hai loại alen trội A, B thì quy định bình thường; có một loại alen trội A thì quy định bệnh Q; có một loại alen trội B hoặc không có alen trội nào thì quy định bệnh X

  → Kiểu gen A-B- bình thường; A-bb bị bệnh Q; aaB- và aabb bị bệnh X.

  Xét các phát biểu:

  - Ý I đúng,

  Người chồng (5) có kiểu gen là Aabb; người vợ (6) có kiểu gen là aaB- hoặc aabb, nên vẫn có khả năng sinh con bình thường.

  - Ý II đúng,

  Người (7) có mẹ bị bệnh Q và có con bị bệnh X nên sẽ có kiểu gen là AaBb.

  - Ý III đúng,

  Ở thế hệ III, chỉ có người (9) xác định được chính xác kiểu gen về hai bệnh là Aabb.

  - Ý IV sai,

  Khi người (8) có kiểu gen dị hợp, tức là có kiểu gen là aaBb.

  Trong khi đó người chồng (7) có kiểu gen AaBb

  → Xác suất sinh con (11) có kiểu gen dị hợp về hai cặp gen là \[\frac{1}{2}.\frac{1}{4} = \frac{1}{8}\]

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com