Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(0xyz\), cho đường thẳng \(d:\dfrac{{x - 1}}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{{z + 2}}{{ - 3}}\). Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của \(d\) ?

Câu 683178: Trong không gian \(0xyz\), cho đường thẳng \(d:\dfrac{{x - 1}}{2} = \dfrac{y}{1} = \dfrac{{z + 2}}{{ - 3}}\). Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của \(d\) ?

A. \(\overrightarrow {{u_2}}  = \left( {1;0; - 2} \right)\)

B. \(\overrightarrow {{u_1}}  = \left( {2;1; - 3} \right)\)

C. \(\overrightarrow {{u_3}}  = \left( {2;1;3} \right)\)

D. \(\overrightarrow {{u_4}}  = \left( {1;0;2} \right)\)

Câu hỏi : 683178
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com