Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt cầu \(\left( S \right)\) có tâm \(I\left( {1; - 2;1} \right)\) và bán kính \(R = 5\). Phương trình của \(\left( S \right)\) là

Câu 683180: Trong không gian \(Oxyz\), cho mặt cầu \(\left( S \right)\) có tâm \(I\left( {1; - 2;1} \right)\) và bán kính \(R = 5\). Phương trình của \(\left( S \right)\) là

A. \({(x - 1)^2} + {(y + 2)^2} + {(z - 1)^2} = 25\)

B. \({(x + 1)^2} + {(y - 2)^2} + {(z + 1)^2} = 25\)

C. \({(x - 1)^2} + {(y + 2)^2} + {(z - 1)^2} = 5\)

D. \({(x + 1)^2} + {(y - 2)^2} + {(z + 1)^2} = 5\)

Câu hỏi : 683180
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com