Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(F\left( x \right) = {{\rm{e}}^{2x}}\) là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

Câu 683194: Hàm số \(F\left( x \right) = {{\rm{e}}^{2x}}\) là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

A. \({f_4}\left( x \right) = \dfrac{1}{2}{{\rm{e}}^{2x}}\)

B. \({f_1}\left( x \right) = {{\rm{e}}^{2x}}\)

C. \({f_2}\left( x \right) = {{\rm{e}}^{{x^2}}}\)

D. \({f_3}\left( x \right) = 2{{\rm{e}}^{2x}}\)

Câu hỏi : 683194
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com