Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu \(\int\limits_{ - 1}^2 {f\left( x \right){\rm{d}}x = 4} \) thì \(\int_{-1}^2(3-f(x)) dx\) bằng

Câu 683204: Nếu \(\int\limits_{ - 1}^2 {f\left( x \right){\rm{d}}x = 4} \) thì \(\int_{-1}^2(3-f(x)) dx\) bằng

A. 7

B. 13

C. 5

D. \( - 1\)

Câu hỏi : 683204

Quảng cáo

  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com