Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}{a^{\dfrac{1}{3}}}\) bằng

Câu 683231: Với \(a\) là số thực dương tùy ý, \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}{a^{\dfrac{1}{3}}}\) bằng

A. \(\dfrac{3}{2}{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}a\)

B. \(3{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}a\)

C. \(\dfrac{1}{3}{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}a\)

D. \(\dfrac{2}{3}{\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}a\)

Câu hỏi : 683231
Phương pháp giải:

Tính chất logarit

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({\rm{lo}}{{\rm{g}}_2}{a^{\dfrac{1}{3}}} = \dfrac{1}{3}{\log _2}a\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com