Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_1} = 3\) và \({u_2} = 7\). Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

Câu 683247: Cho cấp số cộng \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_1} = 3\) và \({u_2} = 7\). Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. \(\dfrac{7}{3}\)

B. \(\dfrac{3}{7}\)

C. \( - 4\)

D. 4

Câu hỏi : 683247

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Cấp số cộng \({u_{n + 1}} = {u_n} + d\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(d = {u_2} - {u_1} = 4\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com