Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trở R và tụ điện có điện dung \(C = 100/\pi \left( {\mu F} \right)\), đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định \(u = U\sqrt 2 \cos 100\pi t\left( V \right)\). Khi thay đổi độ tự cảm ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM không đổi với mọi giá trị của biến trở. Độ tự cảm có giá trị bằng

Câu 683533: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trở R và tụ điện có điện dung \(C = 100/\pi \left( {\mu F} \right)\), đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định \(u = U\sqrt 2 \cos 100\pi t\left( V \right)\). Khi thay đổi độ tự cảm ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM không đổi với mọi giá trị của biến trở. Độ tự cảm có giá trị bằng

A. \(\dfrac{3}{\pi }{\rm{ }}H.\)

B. \(\dfrac{1}{\pi }{\rm{ }}H.\)

C. \(\dfrac{2}{\pi }{\rm{ }}H.\)

D. \(\dfrac{1}{{2\pi }}{\rm{ }}H.\)

Câu hỏi : 683533
Phương pháp giải:

Viết biểu thức tính điện áp hai đầu đoạn mạch AM và biện luận để nó không phụ thuộc vào biến trở R.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({U_{AM}} = \dfrac{{U\sqrt {{R^2} + Z_C^2} }}{{\sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} }} = \dfrac{U}{{\sqrt {1 + \dfrac{{Z_L^2 - 2{Z_L}{Z_C}}}{{{R^2} + Z_C^2}}} }}\)

  Để \({U_{AM}}\) luôn không đổi với mọi giá trị R thì phải có:

  \(\begin{array}{l}Z_L^2 - 2{Z_L}{Z_C} = 0 \Rightarrow {Z_L} = 2{Z_C}\\ \Rightarrow L = \dfrac{2}{{C.{\omega ^2}}} = \dfrac{2}{\pi }\left( H \right)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com