Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm \(L = \dfrac{2}{\pi }\left( H \right)\), tụ điện \(C = \dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }F\) và một điện trở thuần R. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là \(u = {U_0}\cos 100\pi t\left( V \right)\)và \(i = {I_0}\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{4}} \right)\left( A \right).\) Điện trở R có giá trị là

Câu 683541: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm \(L = \dfrac{2}{\pi }\left( H \right)\), tụ điện \(C = \dfrac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }F\) và một điện trở thuần R. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là \(u = {U_0}\cos 100\pi t\left( V \right)\)và \(i = {I_0}\cos \left( {100\pi t - \dfrac{\pi }{4}} \right)\left( A \right).\) Điện trở R có giá trị là

A. 50Ω.

B. 200 Ω.

C. 100 Ω.

D. 400 Ω.

Câu hỏi : 683541
Phương pháp giải:

Sử dụng độ lệch pha giữa u và i: \(\tan \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\).

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm kháng: \({Z_L} = L.\omega  = 200\Omega \)

  Dung kháng: \({Z_C} = \dfrac{1}{{C.\omega }} = 100\Omega \)

  Ta thấy: \(\Delta \varphi  = {\varphi _u} - {\varphi _i} = \dfrac{\pi }{4}\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \tan \Delta \varphi  = \dfrac{{{Z_L} - {Z_C}}}{R}\\ \Leftrightarrow \tan \dfrac{\pi }{4} = \dfrac{{200 - 100}}{R}\\ \Rightarrow R = 100\Omega \end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com