Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính: \(0,14 \times 253 \times 3 - 4,2 \times 5,3\)

Câu 683542: Tính: \(0,14 \times 253 \times 3 - 4,2 \times 5,3\)

Câu hỏi : 683542
Phương pháp giải:

Thực hiện \(0,14 \times 3 = 0,42\) từ đó ta đặt thừa số chung ra ngoài.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(0,14 \times 253 \times 3 - 4,2 \times 5,3\)

  \(\; = 0,42 \times 253 - 4,2 \times 5,3\)

  \(\; = 4,2 \times 25,3 - 4,2 \times 5,3\)

  \(\; = 4,2 \times \left( {25,3 - 5,3} \right)\)

  \(\; = 4,2 \times 20\)

  \(\; = 84\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com