Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(\left( {1 - \dfrac{1}{2}} \right) \times \left( {1 - \dfrac{1}{3}} \right) \times \left( {1 - \dfrac{1}{4}} \right) \times  \ldots  \times \left( {1 - \dfrac{1}{{2022}}} \right)\)

Câu 683544: Tính \(\left( {1 - \dfrac{1}{2}} \right) \times \left( {1 - \dfrac{1}{3}} \right) \times \left( {1 - \dfrac{1}{4}} \right) \times  \ldots  \times \left( {1 - \dfrac{1}{{2022}}} \right)\)

Câu hỏi : 683544
Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính trong ngoặc trước sau đó thực hiện phép nhân và rút gọn.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(\left( {1 - \dfrac{1}{2}} \right) \times \left( {1 - \dfrac{1}{3}} \right) \times \left( {1 - \dfrac{1}{4}} \right) \times .... \times \left( {1 - \dfrac{1}{{2022}}} \right) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{4} \times .... \times \dfrac{{2021}}{{2022}} = \dfrac{1}{{2022}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com