Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 683590: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo thành phức chất màu xanh lam.

B. Thủy phân saccarozơ thu được dung dịch chỉ chứa glucozơ.

C. Tinh bột và xenlulozơ đều có phản ứng với AgNO3/NH3 đun nóng.

D. Fructozơ bị chuyển hóa thành glucozơ trông môi trường axit.

Câu hỏi : 683590

Quảng cáo

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B sai, vì thủy phân saccarozo thu được glucozo và fructozo.

  C sai, vì tinh bột và xenlulozo không phản ứng được với AgNO3/NH3

  D sai, vì trong môi trường bazo fructozo bị chuyển hóa thành glucozo.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com