Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hết 8,4 gam muối cacbonat của kim loại R (hóa trị II duy nhất) vào dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 2,24 (L) khí (đktc). Kim loại R là

Câu 683592: Hòa tan hết 8,4 gam muối cacbonat của kim loại R (hóa trị II duy nhất) vào dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 2,24 (L) khí (đktc). Kim loại R là

A. Mg.

B. Ca.

C. Fe.

D. Zn.

Câu hỏi : 683592

Quảng cáo

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}BTNT(C):{n_{RC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1(mol)\\RC{O_3} = \dfrac{{8,4}}{{0,1}} = R + 60\\ \Rightarrow R = 24(Mg)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com