Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 683594: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trùng ngưng acrylonitrin thu được polime dùng để sản xuất tơ olon.

B. Trùng hợp buta – 1,3 – dien thu được polime có cấu trúc tương tự cao su thiên nhiên.

C. Đồng trùng ngưng buta – 1,3 – dien với stiren thu được polime dùng để sản xuất cao su buna – S.

D. Đồng trùng ngưng etilenglycol và axit terephtaric thu được polime dùng sản xuất tơ lapsan.

Câu hỏi : 683594
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, trùng hợp acrylonitrin thu được polime dùng để sản xuất tơ olon.

  B sai.

  C sai, vì đồng trùng hợp butan – 1,3 – dien và stiren thu được polime sản xuất cao su buna – S.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com