Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất hữu cơ X có công thức là C3H10O2N2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được khí Y (nhẹ hơn không khí) và chất Z là muối của amino axit T.

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch T không làm quỳ tím chuyển màu.

(b) Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn của X.

(c) Chất khí Y làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

(d) 1 mol X phản ứng tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.

(e) Phân tử Z có chứa một nguyên tử N trong phân tử.

Số phát biểu đúng

Câu 683597: Chất hữu cơ X có công thức là C3H10O2N2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được khí Y (nhẹ hơn không khí) và chất Z là muối của amino axit T.

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch T không làm quỳ tím chuyển màu.

(b) Có hai công thức cấu tạo thỏa mãn của X.

(c) Chất khí Y làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

(d) 1 mol X phản ứng tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.

(e) Phân tử Z có chứa một nguyên tử N trong phân tử.

Số phát biểu đúng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu hỏi : 683597
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{M_Y} < {M_{kk}} = 29 \Rightarrow Y:N{H_3}\\CTCT(X):{H_2}NCH(C{H_3})COON{H_4}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}Z:{H_2}NCH(C{H_3})COONa\\T:{H_2}NCH(C{H_3})COONa\end{array} \right.\end{array}\)

  (a), (b), (c), (e) đúng.

  (d) sai, vì 1 mol X tác dụng với 1 mol NaOH.

  ⟹ Có 4 nhận định đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com