Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Axit sulfuric là hóa chất quan trọng đứng hàng đầu trong các ngành công nghiệp. Axit sulfuric được điều chế bằng phương pháp bề mặt thông qua sơ đồ phản ứng đơn giản sau:

$FeS\xrightarrow{{}}S{O_2}\xrightarrow{{}}S{O_3}\xrightarrow{{}}{H_2}S{O_4}$

Để sản xuất 1,6 triệu lọ dung dịch axit sulfuric 98% (với dung tích 500mL) cần tối thiểu m tấn quặng pyrite (chứa 80% FeS2 về khối lượng). Biết khối lượng riêng của H2SO4 98% là 1,87 g/cm3 và hiệu suất chung cho toàn bộ quá trình điều chế đạt 75%. Giá trị của m gần nhất với

Câu 683602: Axit sulfuric là hóa chất quan trọng đứng hàng đầu trong các ngành công nghiệp. Axit sulfuric được điều chế bằng phương pháp bề mặt thông qua sơ đồ phản ứng đơn giản sau:


$FeS\xrightarrow{{}}S{O_2}\xrightarrow{{}}S{O_3}\xrightarrow{{}}{H_2}S{O_4}$Để sản xuất 1,6 triệu lọ dung dịch axit sulfuric 98% (với dung tích 500mL) cần tối thiểu m tấn quặng pyrite (chứa 80% FeS2 về khối lượng). Biết khối lượng riêng của H2SO4 98% là 1,87 g/cm3 và hiệu suất chung cho toàn bộ quá trình điều chế đạt 75%. Giá trị của m gần nhất với

A. 1 500.

B. 1 200.

C. 1 300.

D. 1 000.

Câu hỏi : 683602
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{V_{{H_2}S{O_4}}} = {1,6.10^6}.0,5.98\%  = 784000(l)\\ \Rightarrow {m_{{H_2}S{O_4}}} = 784000.1,87 = 1\,466\,080(kg)\\{n_{Fe{S_2}}} = \dfrac{1}{2}{n_{{H_2}S{O_4}}} = \dfrac{1}{2}.\dfrac{{1466080}}{{98}}:75\% :80\%  = \dfrac{{37400}}{3}(kmol)\\ \Rightarrow {m_{Fe{S_2}}} = 1\,496\,000(kg) = 1 496(tan)\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com