Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân số \(\dfrac{{25}}{8}\) viết dưới dạng phân số thập phân là:

Câu 683617: Phân số \(\dfrac{{25}}{8}\) viết dưới dạng phân số thập phân là:

A. 3,125

B. \(\dfrac{{31250}}{{10000}}\)

C. 312,5%

D. \(\dfrac{{100}}{{32}}\)

Câu hỏi : 683617
Phương pháp giải:

Phân số thập phân có mẫu là 10, 100, 1000, 10000…

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\dfrac{{25}}{8} = \dfrac{{25 \times 1250}}{{8 \times 1250}} = \dfrac{{31250}}{{10000}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com