Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân số \(\dfrac{{18}}{7}\) bằng hỗn số nào dưới đây?

Câu 683632: Phân số \(\dfrac{{18}}{7}\) bằng hỗn số nào dưới đây?

A. \(2\dfrac{4}{7}\)

B. \(2\dfrac{1}{7}\)

C. \(2\dfrac{3}{7}\)

D. \(2\dfrac{2}{7}\)

Câu hỏi : 683632
Phương pháp giải:

Đổi sang hỗn số ta thực hiện phép chia.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phân số \(\dfrac{{18}}{7}\) bằng hỗn số \(2\dfrac{4}{7}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com