Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào dưới đây sai?

Câu 683637: Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Mọi phân số có tử số bằng mẫu sổ đều viết được dưới dạng số tự nhiên.

B. Mọi phân số có mẫu số bằng 1 đều viết được dưới dạng số tự nhiên.

C. Mọi phân số có tử số bằng 1 đều viết được dưới dạng số tự nhiên.

D. Phân số có tử số bằng 0 có giá trị bằng 0.

Câu hỏi : 683637
Phương pháp giải:

Phát biểu sai là: Mọi phân số có tử số bằng 1 đều viết được dưới dạng số tự nhiên.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu sai là: Mọi phân số có tử số bằng 1 đều viết được dưới dạng số tự nhiên.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com