Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mua 12 chiếc bút chì phải trả 54 000 đồng. Mua 5 chiếc bút chì như vậy phải trả số tiền là:

Câu 683639: Mua 12 chiếc bút chì phải trả 54 000 đồng. Mua 5 chiếc bút chì như vậy phải trả số tiền là:

A. 22 500 đồng

B. 20 500 dong

C. 27 000 đồng

D. 45 000 đồng

Câu hỏi : 683639
Phương pháp giải:

- Tìm giá tiền mua 1 chiếc bút chì = Giá tiền mua 12 chiếc bút chì : 12.

- Tìm giá tiền mua 5 chiếc bút chì = Giá tiền mua 1 chiếc bút chì x 5.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giá tiền mua 1 chiếc bút chì là 54000 : 12 = 4500 (đồng)

  5 chiếc bút chì như vậy phải trả số tiền là 4500 x 5 = 22500 (đồng)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com