Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm \(x\), biết: \(15,25 - 5 \times x = 0,75\)

Câu 683687: Tìm \(x\), biết: \(15,25 - 5 \times x = 0,75\)

Câu hỏi : 683687
Phương pháp giải:
- Muốn tìm thành phần chưa biết là số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm thành phần chưa biết là thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(15,25 - 5 \times x = 0,75\)

           \(5 \times x = 15,25 - 0,75\)

           \(5 \times x = 14,5\)

           \(x = 14,5:5\)

           \(x = 2,9\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com