Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong kì thi chọn HSG có 2 môn thi là Toán và Tiếng Anh. Biết \(\dfrac{1}{{10}}\) số học sinh giỏi Tiếng Anh bằng \(\dfrac{6}{{83}}\) số học sinh giỏi Toán. Số học sinh giỏi Toán hơn số học sinh giỏi Tiếng Anh là một số có hai chữ số, chia cho 5 và 9 đều dư 2. Tính số học sinh giỏi Toán, số học sinh giỏi Tiếng Anh.

Câu 683692: Trong kì thi chọn HSG có 2 môn thi là Toán và Tiếng Anh. Biết \(\dfrac{1}{{10}}\) số học sinh giỏi Tiếng Anh bằng \(\dfrac{6}{{83}}\) số học sinh giỏi Toán. Số học sinh giỏi Toán hơn số học sinh giỏi Tiếng Anh là một số có hai chữ số, chia cho 5 và 9 đều dư 2. Tính số học sinh giỏi Toán, số học sinh giỏi Tiếng Anh.

Câu hỏi : 683692
Phương pháp giải:

Áp dụng bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Các số có hai chữ số chia cho 5 và 9 đều dư 2 là 47 và 92.

  Do đó số học sinh giỏi Toán hơn số học sinh giỏi Tiếng Anh là 47 bạn và 92 bạn.

  Biết \(\dfrac{1}{{10}}\) số học sinh giỏi Tiếng Anh bằng \(\dfrac{6}{{83}}\) số học sinh giỏi Toán nên \(\dfrac{6}{{60}}\) số học sinh giỏi Tiếng Anh bằng \(\dfrac{6}{{83}}\) số học sinh giỏi Toán.

  Coi số học sinh giỏi Tiếng Anh là 60 phần thì số học sinh giỏi Toán là 83 phần.

  Hiệu số phần bằng nhau là 83 – 60 = 23 (phần)

  Vì 47 không chia hết cho 23 và 92 chia hết cho 23 nên số học sinh giỏi Toán hơn số học sinh giỏi Tiếng Anh là 92 bạn.

  Số học sinh giỏi Toán là 92 : 23 x 83 = 332 (học sinh)

  Số học sinh giỏi Tiếng Anh là 92 : 23 x 60 = 240 (học sinh)

                   Đáp số: Học sinh giỏi Toán: 332 học sinh

                                Học sinh giỏi Tiếng Anh: 240 học sinh

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com