Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép tính \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{5}:1\dfrac{1}{2}\) là bao nhiêu?

Câu 683695: Kết quả của phép tính \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{5}:1\dfrac{1}{2}\) là bao nhiêu?

Câu hỏi : 683695
Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia trước, phép tính cộng sau.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  \(\dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{5}:1\dfrac{1}{2} = \dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{5}:\dfrac{3}{2} = \dfrac{2}{5} + \dfrac{3}{5} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{2}{5} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{4}{5}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com