Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phân tử chất nào sau đây chứa nguyên tử nitơ?

Câu 683716: Phân tử chất nào sau đây chứa nguyên tử nitơ?

A. Tinh bột.

B. Glucozơ.

C. Axit axetic.

D. Metylamin.

Câu hỏi : 683716

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Lý thuyết về cacbohidrat thông thường, amin và axit

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Metylamin (CH3NH2)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com