Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn chất khí CO dư qua ống sứ đựng 11,6 gam bột Fe3O4 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được m gam Fe. Giá trị của m là

Câu 683734: Dẫn chất khí CO dư qua ống sứ đựng 11,6 gam bột Fe3O4 nung nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được m gam Fe. Giá trị của m là

A. 11,2.

B. 2,8.

C. 5,6.

D. 8,4.

Câu hỏi : 683734

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của oxit bazo

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}{F{e_3}{O_4}\; + {\rm{ }}4CO{\rm{ }} \to {\rm{ }}3Fe{\rm{ }} + {\rm{ }}4C{O_2}}\\{{n_{F{e_3}{O_4}\;}} = 0,05{\rm{ }}mol{\rm{ }} \to {\rm{ }}{n_{Fe}} = 0,15{\rm{ mol}} \to {\rm{ }}{m_{Fe}} = 8,4{\rm{ }}gam}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com