Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiện nay, xăng sinh học đang được sử dụng ở nước ta để thay thế một phần xăng truyền thống. Xăng sinh học được coi là hỗn hợp của entanol và hỗn hợp các đồng phân octan, phổ biến nhất là 2,2,4- trimetylpentan. Khí cháy lượng cacbonic sinh ra từ etanol được sử dụng lại trong quá trình tổng hợp sinh học, để rồi lại thu được etanol, nên khí cacbonic thải ra từ quá trình đốt cháy xăng sinh học chỉ tính lượng cacbonic sinh ra do các đồng phân của octan. Ban đầu, người ta đề xuất xăng E5 ( chứa 5% thể tích etanol), tuy nhiên gần đây người ta khuyến khích sử dụng xăng E10 (chứa 10% thể tích etanol). Biết: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol các đồng phân của octan tỏa ra lượng nhiệt là 5144 kJ; 1 mol etanol tỏa ra lượng nhiệt là 1276 kJ; khối lượng riêng của etanol và octan: Detanol = 0,789 g/ml và Doctan = 0,703 g/ml. Cho các phát biểu sau:

(a) Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 1 lít xăng E5 là 31229,6 kJ.

(b) Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 1 lít xăng E10 là 30737,9 kJ.

(c) Tỉ lệ khí cacbonic sinh ra do các đồng phân octan khi đốt xăng E10 so với xăng E5 ở cùng điều kiện là 0,9474.

(d) Sử dụng loại xăng E10 bảo vệ môi trường tốt hơn xăng E5.

Số phát biểu đúng là

Câu 683749: Hiện nay, xăng sinh học đang được sử dụng ở nước ta để thay thế một phần xăng truyền thống. Xăng sinh học được coi là hỗn hợp của entanol và hỗn hợp các đồng phân octan, phổ biến nhất là 2,2,4- trimetylpentan. Khí cháy lượng cacbonic sinh ra từ etanol được sử dụng lại trong quá trình tổng hợp sinh học, để rồi lại thu được etanol, nên khí cacbonic thải ra từ quá trình đốt cháy xăng sinh học chỉ tính lượng cacbonic sinh ra do các đồng phân của octan. Ban đầu, người ta đề xuất xăng E5 ( chứa 5% thể tích etanol), tuy nhiên gần đây người ta khuyến khích sử dụng xăng E10 (chứa 10% thể tích etanol). Biết: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol các đồng phân của octan tỏa ra lượng nhiệt là 5144 kJ; 1 mol etanol tỏa ra lượng nhiệt là 1276 kJ; khối lượng riêng của etanol và octan: Detanol = 0,789 g/ml và Doctan = 0,703 g/ml. Cho các phát biểu sau:

(a) Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 1 lít xăng E5 là 31229,6 kJ.

(b) Lượng nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 1 lít xăng E10 là 30737,9 kJ.

(c) Tỉ lệ khí cacbonic sinh ra do các đồng phân octan khi đốt xăng E10 so với xăng E5 ở cùng điều kiện là 0,9474.

(d) Sử dụng loại xăng E10 bảo vệ môi trường tốt hơn xăng E5.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Câu hỏi : 683749

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của hidrocacbon và nhiệt của phản ứng

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (a) Đúng: 1000 mL xăng E5 chứa C2H5OH (50 mL) và C8H18 (950 mL)

  Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 L xăng E5:

  \(1\dfrac{{276.50.0,789{\rm{ }}}}{{46}} + \dfrac{{5144.950.0,703}}{{114}} = 31229,6{\rm{ }}kJ\)

  (b) Đúng: 1000 mL xăng E10 chứa C2H5OH (100 mL) và C8H18 (900 mL)

  Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 L xăng E10:

  \(\dfrac{{1276.100.0,789{\rm{ }}}}{{46}} + \dfrac{{5144.900.0,703{\rm{ }}}}{{114}} = 30737,8{\rm{ }}kJ\)

  (c) Đúng: Tỉ lệ thể tích CO2 của xăng \(\dfrac{{{E_{10}}}}{{{E_5}}}\; = \dfrac{{90\% }}{{95\% }} = 0,9474\)

  (d) Đúng: Với cùng thể tích, xăng E10 khi cháy sinh ra ít CO2 hơn xăng E5 nên dùng xăng E10 bảo vệ môi trường tốt hơn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com