Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 1: Mr Brown informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting.

A. Not until Mr Brown said to us that he would leave the company did he turn up at the meeting.

B. No sooner had Mr Brown arrived at the meeting than we were told about his leaving the company.

C. Only after his retiring from the company did Mr Brown tell us about his arrival at the meeting.

D. Hardly had Mr Brown notified us of his retiring from the company when he arrived at the meeting.

Câu hỏi : 683811
Phương pháp giải:
Câu đảo ngữ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  No sooner + đảo ngữ + than + mệnh đề: vừa mới ... thì đã ...

  Tạm dịch:

  Ông Brown đã thông báo với chúng tôi về việc nghỉ hưu ở công ty. Ông ấy đã làm điều đó khi đến cuộc họp.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: The two brothers are alike. I can't distinguish between them.

A. If the two brothers were completely different, I would have recognized them.

B. If the two brothers were not alike, it would be impossible for me to realise one.

C. If the two brothers didn't look alike, I could tell them apart.

D. If the two brothers were dissimilar, I would like them.

Câu hỏi : 683812
Phương pháp giải:
Câu điều kiện loại 2
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Diễn tả điều không có thật ở hiện tại hoặc tương lai

  Cấu trúc: If + quá khứ đơn, S + would/might/could/ .... + V nguyên thể

  Tạm dịch:

  Hai anh em giống hệt nhau. Tôi không thể phân biệt giữa họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com