Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 1: Some students don't bother memorising factual information because they are heavily reliable on technology.

A. memorizing

B. reliable

C. bother

D. heavily

Câu hỏi : 684193
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Reliable (adj): đáng tin cậy

  Reliant (adj): dựa dập

  Sửa “reliable” thành “reliant”

  Tạm dịch:

  Một số sinh viên không bận tâm đến việc ghi nhớ thông tin thực tế vì họ dựa vào công nghệ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Some manufacturers are not only increasing their prices but also decreasing the production of its products.

A. decreasing

B. but

C. its

D. increasing

Câu hỏi : 684194
Phương pháp giải:
Tính từ sở hữu
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Manufactures (n): những nhà sản xuất (danh từ số nhiểu)

  Sửa “its” thành “their”

  Tạm dịch:

  Một số nhà sản xuất không chỉ tăng giá mà còn giảm sản lượng sản phẩm của họ.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: They meet a lot of foreign friends and had a great time at the meeting of the ASEAN Youth Volunteer Programme last week.

A. friends

B. meet

C. a great time

D. meeting

Câu hỏi : 684195
Phương pháp giải:
Thì quá khứ đơn
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Last week: tuần trước

  Sửa “meet” thành “met”

  Tạm dịch:

  Họ đã gặp gỡ rất nhiều bạn bè nước ngoài và có khoảng thời gian vui vẻ tại buổi gặp mặt của Chương trình Thanh niên tình nguyện ASEAN tuần trước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com