Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Quảng cáo

Câu 1: You're going to get on my nerves if you keep behaving in that unacceptable way.

A. encourages me

B. pleases me

C. annoys me

D. disturbs me

Câu hỏi : 684200
Phương pháp giải:
Thành ngữ
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. encourages me: khuyến khích tôi

  B. pleases me: làm tôi vui

  C. annoys me: làm tôi bực mình

  D. disturbs me: làm phiền tôi

  ? get on my nerves: làm bực mình >< pleases me

  Tạm dịch:

  Bạn sẽ làm tôi khó chịu nếu bạn tiếp tục cư xử theo cách không thể chấp nhận được đó.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: It is relatively difficult to identify the symptoms of a strange disease.

A. obviously

B. evidently

C. absolutely

D. comparatively

Câu hỏi : 684201
Phương pháp giải:
Từ vựng
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. obviously (adv): rõ ràng

  B. evidently (adv): rõ ràng

  C. absolutely (adv): tất nhiên, tuyệt đối

  D. comparatively (adv): tương đối

  ? Relatively (adv): tương đối >< absolutely

  Tạm dịch:

  Việc xác định các triệu chứng của một căn bệnh lạ là tương đối khó khăn.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com