Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một máy phát điện xoay chiều ba pha phát ra ba suất điện xoay chiều \({e_1} = {E_0}\cos \left( {{\omega _1}t} \right)\); \({e_2} = {E_0}\cos \left( {{\omega _2}t - \dfrac{{2\pi }}{3}} \right)\); \({e_3} = {E_0}\cos \left( {{\omega _3}t + \dfrac{{2\pi }}{3}} \right)\). Hệ thức đúng là

Câu 684236: Một máy phát điện xoay chiều ba pha phát ra ba suất điện xoay chiều \({e_1} = {E_0}\cos \left( {{\omega _1}t} \right)\); \({e_2} = {E_0}\cos \left( {{\omega _2}t - \dfrac{{2\pi }}{3}} \right)\); \({e_3} = {E_0}\cos \left( {{\omega _3}t + \dfrac{{2\pi }}{3}} \right)\). Hệ thức đúng là

A. \({\omega _1} < {\omega _2} < {\omega _3}\).

B. \({\omega _1} = 2{\omega _2} = 3{\omega _3}\).

C. \({\omega _1} = {\omega _2} = {\omega _3}\).

D. \({\omega _1} > {\omega _2} > {\omega _3}\).

Câu hỏi : 684236

Quảng cáo

  • Đáp án : C
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com