Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là \({x_1} = 9\cos \left( {4\pi t + \pi } \right)\,\,\left( {cm} \right)\); \({x_2} = 12\cos \left( {4\pi t + 0,5\pi } \right)\,\,\left( {cm} \right)\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 684252: Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là \({x_1} = 9\cos \left( {4\pi t + \pi } \right)\,\,\left( {cm} \right)\); \({x_2} = 12\cos \left( {4\pi t + 0,5\pi } \right)\,\,\left( {cm} \right)\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 15 cm.

B. 3 cm.

C. 10,5 cm.

D. 21 cm.

Câu hỏi : 684252

Quảng cáo

  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com