Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền phân số thích hợp vào chỗ chấm.

Quả lê nặng \(\dfrac{9}{{23}}\) kg, quả bưởi nặng \(\dfrac{{25}}{{23}}\) kg, quả táo nặng \(\dfrac{7}{{23}}\) kg. Khi đó:

a) Quả bưởi nặng hơn quả táo …… kg.

b) Quả táo nhẹ hơn quả lê …… kg.

Câu 684301: Điền phân số thích hợp vào chỗ chấm.

Quả lê nặng \(\dfrac{9}{{23}}\) kg, quả bưởi nặng \(\dfrac{{25}}{{23}}\) kg, quả táo nặng \(\dfrac{7}{{23}}\) kg. Khi đó:

a) Quả bưởi nặng hơn quả táo …… kg.

b) Quả táo nhẹ hơn quả lê …… kg.

Câu hỏi : 684301
Phương pháp giải:

Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ đi tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Quả bưởi nặng hơn quả táo số ki-lô-gam là:

  \(\dfrac{{25}}{{23}} - \dfrac{7}{{23}} = \dfrac{{18}}{{23}}\) (kg)

  b) Quả táo nhẹ hơn quả lê số ki-lô-gam là:

  \(\dfrac{9}{{23}} - \dfrac{7}{{23}} = \dfrac{2}{{23}}\) (kg)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt từ cơ bản đến nâng cao, bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com