Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mẹ đi siêu thị mua một số thực phẩm. Trong đó, mẹ mua hoa quả hết 350 000 đồng và một số thực phẩm khác hết số tiền bằng \(\dfrac{2}{5}\) số tiền mua hoa quả. Mẹ đưa cho nhân viên bán hàng 500 000 đồng và được trả lại 10 000 đồng. Hỏi:

a) Mẹ mua một số thực phẩm khác hết bao nhiêu tiền?

b) Theo em, nhân viên bán hàng có trả lại nhầm tiền không?

Câu 684304: Mẹ đi siêu thị mua một số thực phẩm. Trong đó, mẹ mua hoa quả hết 350 000 đồng và một số thực phẩm khác hết số tiền bằng \(\dfrac{2}{5}\) số tiền mua hoa quả. Mẹ đưa cho nhân viên bán hàng 500 000 đồng và được trả lại 10 000 đồng. Hỏi:

a) Mẹ mua một số thực phẩm khác hết bao nhiêu tiền?

b) Theo em, nhân viên bán hàng có trả lại nhầm tiền không?

Câu hỏi : 684304

Quảng cáo

Phương pháp giải:

a) Số tiền mẹ mua thực phẩm khác = Số tiền mẹ mua hoa quả \( \times \,\,\dfrac{2}{5}\).

b) Bước 1: Số tiền mẹ phải trả = Số tiền mẹ mua hoa quả + Số tiền mẹ mua thực phẩm khác.

Bước 2: Số tiền nhân viên bán hàng phải trả lại = Số tiền mẹ đưa cho nhân viên bán hàng – Số tiền mẹ phải trả.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Mẹ mua một số thực phẩm khác hết số tiền là:

  \(350\,\,000 \times \dfrac{2}{5} = 140\,\,000\) (đồng)

  Đáp số: 140 000 đồng

  b) Số tiền mẹ mua hoa quả và một số thực phẩm khác là:

  350 000 + 140 000 = 490 000 (đồng)

  Số tiền mẹ được trả lại là:

  500 000 – 490 000 = 10 000 (đồng)

  Vậy nhân viên bán hàng không trả lại nhầm tiền.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt từ cơ bản đến nâng cao, bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com