Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trang trại nuôi gà thu hoạch được 672 quả trứng và bán hết trong 3 ngày. Ngày thứ nhất trang trại bán được \(\dfrac{5}{{16}}\) số trứng. Ngày thứ hai trang trại bán được \(\dfrac{3}{8}\) số trứng. Hỏi ngày thứ ba trang trại bán được bao nhiêu quả trứng?

Câu 684315: Một trang trại nuôi gà thu hoạch được 672 quả trứng và bán hết trong 3 ngày. Ngày thứ nhất trang trại bán được \(\dfrac{5}{{16}}\) số trứng. Ngày thứ hai trang trại bán được \(\dfrac{3}{8}\) số trứng. Hỏi ngày thứ ba trang trại bán được bao nhiêu quả trứng?

Câu hỏi : 684315
Phương pháp giải:

Bước 1: Số phần trứng bán được trong hai ngày = Số phần trứng bán trong ngày thứ nhất + Số phần trứng bán trong ngày thứ hai.

Bước 2: Số phần trứng bán được trong ngày thứ ba = 1 – Số phần trứng bán được trong hai ngày.

Bước 3: Số quả trứng ngày thứ ba bán được = Số quả trứng trang trại thu hoạch được \( \times \) Số phần trứng bán được trong ngày thứ ba.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Trang trại bán được số phần trứng trong hai ngày là:

  \(\dfrac{5}{{16}} + \dfrac{3}{8} = \dfrac{{11}}{{16}}\) (số trứng)

  Trang trại bán được số phần trứng trong ngày thứ ba là:

  \(1 - \dfrac{{11}}{{16}} = \dfrac{5}{{16}}\) (số trứng)

  Ngày thứ ba trang trại bán được số quả trứng là:

  \(672 \times \dfrac{5}{{16}} = 210\) (quả trứng)

  Đáp số: 210 quả trứng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt từ cơ bản đến nâng cao, bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com