Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được hạn chế của Luận cương chính trị (10/1930) qua chủ trương

Câu 684334: Trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được hạn chế của Luận cương chính trị (10/1930) qua chủ trương

A. xác định động lực của cách mạng là công nông.

B. tập hợp lực lượng cả dân tộc chống đế quốc.

C. sử dụng các phương pháp bạo lực cách mạng.

D. thành lập được chính phủ công - nông - binh.

Câu hỏi : 684334

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Nhận xét, đánh giá.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong giai đoạn 1939 - 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được hạn chế của Luận cương chính trị (10/1930) qua chủ trương

  *Luận cương chính trị có hai hạn chế sau:

  - Xác định nhiệm vụ chiến lược là chống phong kiến và chống đế quốc => thiên về nhiệm vụ giai cấp và cách mạng ruộng đất.

  - Xác định động lực cách mạng là công nhân và nông dân => Chưa tập hợp được toàn dân tộc chống đế quốc, chưa đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp khác ngoài công nhân và nông dân.

  *Trong giai đoạn 1939 - 1945, đảng đã khắc phục được hai 2 hạn chế này thông qua quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng ở hai hội nghị tháng 11-1939 và hội nghị tháng 5-1941. Đặc biệt, hội nghị tháng 5-1941 đã khắc phục hạn chế của Luận cương chính trị trước đó bằng việc xác định:

  - Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

  - Thành lập mặt trận của riêng Việt Nam là Mặt trận Việt Minh, tập hợp tất cả các giai cấp tầng lớp Việt Nam chống đế quốc, phát xít Pháp - Nhật.

  => Như vậy, trong giai đoạn 1939-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được một trong những hạn chế của Luận cương chính trị (10-1930) qua chủ trương tập hợp lực lượng toàn dân tộc chống đế quốc.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com