Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về phong trào cách mạng 1930 - 1931 của nhân dân Việt Nam?

Câu 684341: Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về phong trào cách mạng 1930 - 1931 của nhân dân Việt Nam?

A. Lần đầu tiên phong trào đã tập hợp quần chúng nhân dân đấu tranh công khai, hợp pháp.

B. Vô cùng quyết liệt, triệt để, chỉ diễn ra ở nông thôn.

C. Phong trào đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

D. Mang tính thống nhất cao, nhưng chưa rộng khắp.

Câu hỏi : 684341

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Phân tích diễn biến phong trào cách mạng 1930 - 1931, đánh giá.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận xét đúng khi nói về phong trào cách mạng 1930 - 1931 của nhân dân Việt Nam là Phong trào đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Phong trào này đã được Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đánh dấu sự chuyển biến quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và sự lan rộng của phong trào đấu tranh.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com