Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Luận cương chính trị (10/1930) xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là

Câu 684356: Luận cương chính trị (10/1930) xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là

A. Lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc.

B. Đánh đổ phong kiến và đế quốc.

C. Đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai.

D. Lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp.

Câu hỏi : 684356

Quảng cáo

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 95.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Luận cương chính trị (10/1930) xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Đông Dương là đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ khăng khít với nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com