Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) \(\dfrac{3}{4}\) giờ = ……… phút

b) \(\dfrac{3}{4}\) m2 = ……… dm2

c) \(\dfrac{3}{4}\) thế kỉ = ……… năm

d) \(\dfrac{3}{4}\) kg = ……… g

Câu 684366: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) \(\dfrac{3}{4}\) giờ = ……… phút

b) \(\dfrac{3}{4}\) m2 = ……… dm2

c) \(\dfrac{3}{4}\) thế kỉ = ……… năm

d) \(\dfrac{3}{4}\) kg = ……… g

Câu hỏi : 684366

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1 giờ = 60 phút

1 m2 = 100 dm2

1 thế kỉ = 100 năm

1 kg = 1 000 g

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) \(\dfrac{3}{4}\) giờ = \(\dfrac{3}{4} \times 60\) phút = 45 phút

  b) \(\dfrac{3}{4}\) m2 = \(\dfrac{3}{4} \times 100\) dm2 = 75 dm2

  c) \(\dfrac{3}{4}\) thế kỉ = \(\dfrac{3}{4} \times 100\) năm = 75 năm

  d) \(\dfrac{3}{4}\) kg = \(\dfrac{3}{4} \times 1000\) g = 750 g

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com