Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Rút gọn rồi tính \(\dfrac{6}{9} \times \dfrac{2}{5}\)

Câu 684386: Rút gọn rồi tính \(\dfrac{6}{9} \times \dfrac{2}{5}\)

A. \(\dfrac{{12}}{5}\)

B. \(\dfrac{4}{5}\)

C. \(\dfrac{{12}}{{15}}\)

D. \(\dfrac{4}{{15}}\)

Câu hỏi : 684386
Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\dfrac{6}{9} \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{{2 \times 2}}{{3 \times 5}} = \dfrac{4}{{15}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com