Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một điện tích \(q =  - 1\,\,\mu C\) đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 cm có độ lớn và hướng là

Câu 684400: Một điện tích \(q =  - 1\,\,\mu C\) đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1 cm có độ lớn và hướng là

A. 9000 V/m, hướng về q.

B. 9000 V/m, hướng ra xa q.

C. \({9.10^7}\,\,V/m\), hướng về q.

D. \({9.10^7}\,\,V/m\), hướng ra xa q.

Câu hỏi : 684400
Phương pháp giải:

Độ lớn cường độ điện trường: \(E = k\dfrac{Q}{{{r^2}}}\)

Điện trường do điện tích âm gây ra có chiều hướng vào điện tích

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận xét: điện tích âm có điện trường hướng về điện tích

  Độ lớn cường độ điện trường là:

  \(E = k\dfrac{{\left| Q \right|}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\dfrac{{{{1.10}^{ - 6}}}}{{0,{{01}^2}}} = {9.10^7}\,\,\left( {V/m} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com