Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai tụ điện \({C_1} = 2\,\,\mu F,\,\,{C_2} = 3\,\,\mu F\) lần lượt được tích điện đến hiệu điện thế \({U_1} = 200\,\,V;\,\,{U_2} = 400\,\,V\). Sau đó nối hai cặp bản tích điện cùng dấu của hai tụ điện với nhau. Hiệu điện thế của bộ tụ có giá trị nào?

Câu 684415: Hai tụ điện \({C_1} = 2\,\,\mu F,\,\,{C_2} = 3\,\,\mu F\) lần lượt được tích điện đến hiệu điện thế \({U_1} = 200\,\,V;\,\,{U_2} = 400\,\,V\). Sau đó nối hai cặp bản tích điện cùng dấu của hai tụ điện với nhau. Hiệu điện thế của bộ tụ có giá trị nào?

Câu hỏi : 684415
Phương pháp giải:

Điện tích trên tụ: Q = C.U

Điện dung tương đương của bộ tụ mắc song song: \(C = {C_1} + {C_2}\)

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Điện tích mà mỗi tụ điện tích được là:

  \(\begin{array}{l}{Q_1} = {C_1}{U_1} = {2.10^{ - 6}}.200 = {4.10^{ - 4}}\,\,\left( C \right)\\{Q_2} = {C_2}{U_2} = {3.10^{ - 6}}.400 = 1,{2.10^{ - 3}}\,\,\left( C \right)\end{array}\)

  Khi nối hai cặp bản tích điện cùng dấu của hai tụ điện với nhau, ta được bộ tụ mắc song song, điện dung của bộ tụ là:

  \(C = {C_1} + {C_2} = {2.10^{ - 6}} + {3.10^{ - 6}} = {5.10^{ - 6}}\,\,\left( F \right)\)

  Điện tích của bộ tụ là:

  \(Q = {Q_1} + {Q_2} = {4.10^{ - 4}} + 1,{2.10^{ - 3}} = 1,{6.10^{ - 3}}\,\,\left( C \right)\)

  Hiệu điện thế của bộ tụ là:

  \(U = \dfrac{Q}{C} = \dfrac{{1,{{6.10}^{ - 3}}}}{{{{5.10}^{ - 6}}}} = 320\,\,\left( V \right)\)

  Đáp số: 320

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com